Brekke, M.-B. R., og M. L. Eide. «Praksisfortelling, Refleksjon Og Transformativ læring». Acta Didactica Norge, bd. 13, nr. 3, desember 2019, s. 20 sider, doi:10.5617/adno.6910.