Rydland, Veslemøy. «Minoritetsspråklige Elevers Skoleprestasjoner: Hva Sier Empirisk Forskning?». Acta Didactica Norge 1, no. 1 (september 27, 2007): (27.09.2007) 21 sider. åpnet desember 9, 2021. https://journals.uio.no/adno/article/view/1016.