Andreassen, Rune. «Ny Fagbok Av Astrid Roe: Lesedidaktikk - Etter Den første leseopplæringen». Acta Didactica Norge 2, no. 1 (september 23, 2008): (Art. 7, 2 sider). åpnet februar 28, 2021. https://journals.uio.no/adno/article/view/1028.