Skagen, Kaare. «Veiledning I Praksis. Om praksisopplæring I Norsk allmennlærerutdannelse». Acta Didactica Norge 3, no. 1 (mai 6, 2009): (Art. 8, 15 sider). åpnet august 4, 2020. https://journals.uio.no/adno/article/view/1036.