Bjørke, Camilla, og Berit Grønn. «Fremmedspråk På Barnetrinnet - Quo Vadis?». Acta Didactica Norge 8, no. 2 (september 30, 2014): Art. 11, 19 sider. åpnet januar 19, 2021. https://journals.uio.no/adno/article/view/1134.