Angelo, Elin. «Lærerutdannerens profesjonsforståelse En Innfallsvinkel Til å Profesjonalisere lærerutdannerfeltet». Acta Didactica Norge 10, no. 2 (mars 31, 2016): 108–131. åpnet august 18, 2022. https://journals.uio.no/adno/article/view/2354.