Hermansen, Hege, Marte Lorentzen, Sølvi Mausethagen, og Tatjana Zlatanovic. «Hva Kjennetegner Forskning På lærerrollen under Kunnskapsløftet? En Forskningskartlegging Av Studier Av Norske lærere, lærerstudenter Og lærerutdannere». Acta Didactica Norge 12, no. 1 (april 13, 2018): Art. 8, 36, sider. åpnet januar 16, 2021. https://journals.uio.no/adno/article/view/4351.