Helleve, Ingrid, Marit Ulvik, og Kari Smith. «‘Det Handler Om å Finne Sin Egen Form’ Læreres Profesjonelle Handlingsrom - Hvordan Det Blir forstått Og Utnyttet». Acta Didactica Norge 12, no. 1 (januar 18, 2018): Art. 1, 22, sider. åpnet januar 16, 2021. https://journals.uio.no/adno/article/view/4794.