Häggström, Margaretha, og Anna Udén. «Praxisteori I kölvattnet Av Breddad Rekrytering – Scaffoldingmodell Som stöd för Att förstå Sambandet Mellan Teoretiska Perspektiv Och Praktisk Verksamhet». Acta Didactica Norge 12, no. 1 (mars 9, 2018): Art. 6, 19, sider. åpnet januar 27, 2021. https://journals.uio.no/adno/article/view/5457.