Hedman, Christina, og Ulrika Magnusson. «Lika Eller Lika möjligheter? Diskurser Om skolämnet Svenska Som andraspråk Inom Det Akademiska fältet I Sverige». Acta Didactica Norge 12, no. 1 (mars 19, 2018): Art. 7, 20, sider. åpnet januar 19, 2021. https://journals.uio.no/adno/article/view/5569.