Haugen, Tor Arne. «Funksjonell Grammatikk Som metaspråk I Skulen – Ei Moglegheit for djupnelæring I Arbeid Med språk Og Tekst». Acta Didactica Norge 13, no. 1 (mai 20, 2019): Art. 9, 22 sider. åpnet september 20, 2020. https://journals.uio.no/adno/article/view/6240.