Matre, Marianne Engen, og David Lansing Cameron. «Fører opplæring I Felles Vurderingskriterier Til større Grad Av Enighet? En Studie Av Tekstvurdering Som En Del Av Spesialpedagogutdanning.». Acta Didactica Norge 12, no. 4 (november 26, 2018): Art. 11, 20 sider. åpnet september 30, 2020. https://journals.uio.no/adno/article/view/6379.