Bjønness, Birgitte, og Astrid Tonette Sinnes. «Hva Hemmer Og Fremmer Arbeidet Med Utdanning for Bærekraftig Utvikling I videregående Skole?». Acta Didactica Norge 13, no. 2 (august 23, 2019): Art. 4, 20 sider. åpnet oktober 17, 2021. https://journals.uio.no/adno/article/view/6474.