Kvam, Edel Karin. «Praksisveiledning Og lærerstudenters Profesjonelle Utvikling. Om Utviklende Kunnskapsprosesser I lærerutdanningens Praksisveiledning». Acta Didactica Norge 13, no. 1 (juli 4, 2019): Art. 12, 19 sider. åpnet juli 9, 2020. https://journals.uio.no/adno/article/view/6628.