Brekke, May-Britt Revheim, og Marianne Leikvoll Eide. «Praksisfortelling, Refleksjon Og Transformativ læring». Acta Didactica Norge 13, no. 3 (desember 6, 2019): 20 sider. åpnet april 18, 2021. https://journals.uio.no/adno/article/view/6910.