1.
Hvistendahl RE. Kjære lesere. ADNO [Internett]. 4. oktober 2007 [sitert 17. oktober 2021];1(1):(04.10.2007) 2 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/1012