1.
Englund T. Om relevansen av begreppet didaktik. ADNO [Internett]. 2. oktober 2007 [sitert 17. oktober 2021];1(1):(02.10.2007) 12 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/1013