1.
Leganger-Krogstad H. Møtet mellom fag og politikk i en læreplanprosess, eksemplifisert ved KRL. ADNO [Internett]. 3. oktober 2007 [sitert 17. oktober 2021];1(1):(03.10.2007) 21 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/1014