1.
Kjærnsli M. Hva får vi vite fra PISA 2006?. ADNO [Internett]. 1. oktober 2007 [sitert 17. oktober 2021];1(1):(01.10.2007) 16 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/1015