1.
Rydland V. Minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner: Hva sier empirisk forskning?. ADNO [Internett]. 27. september 2007 [sitert 9. desember 2021];1(1):(27.09.2007) 21 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/1016