1.
Kjeldstadli K. Tolk for mangfold - talsmann for enhet? Universitetskultur og lærerutdanning i det 21. hundreåret. ADNO [Internett]. 2. oktober 2007 [sitert 23. oktober 2021];1(1):(02.10.2007) 14 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/1017