1.
Andreassen R. Ny fagbok av Astrid Roe: Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen. ADNO [Internett]. 23. september 2008 [sitert 28. februar 2021];2(1):(Art. 7, 2 sider). Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/1028