1.
Lied S. Lærer- og elevmangfold i det livstolkingsplurale norske klasserommet – utfordringer og muligheter for lærerutdanningen. ADNO [Internett]. 3. mai 2009 [sitert 4. august 2020];3(1):(Art. 3, 23 sider). Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/1034