1.
Skagen K. Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse. ADNOR [Internett]. 6. mai 2009 [sitert 18. januar 2020];3(1):(Art. 8, 15 sider). Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/1036