1.
Coburn JN. Teaching Oral English Online - Through Skype (VOIP). ADNO [Internett]. 19. mai 2010 [sitert 16. januar 2021];4(1):(Art. 1, 28 sider). Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/1047