1.
Abildgaard E, Helland T. Sammenligning av engelskkunnskaper hos to grupper 6. – 7. klassinger undervist etter henholdsvis L97 og K06. ADNO [Internett]. 11. mai 2011 [sitert 7. desember 2022];5(1):(Art 1, 23 sider). Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/1062