1.
Kleve B, Penne S. Norsk og matematikk i et literacy-perspektiv: metabevissthet også for de svake elevene [Visions 2011: Teaching]. ADNO [Internett]. 20. juni 2012 [sitert 4. august 2020];6(1):(Art. 7, 18 sider). Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/1077