1.
Hansén S-E, Forsman L, Aspfors J, Bendtsen M. Visions for Teacher Education – Experiences from Finland [VISIONS 2011: Teacher Education]. ADNO [Internett]. 27. juni 2012 [sitert 9. desember 2021];6(1):(Art. 9, 17 sider). Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/1079