1.
Bjørke C, Grønn B. Fremmedspråk på barnetrinnet - quo vadis?. ADNO [Internett]. 30. september 2014 [sitert 19. januar 2021];8(2):Art. 11, 19 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/1134