1.
Bueie A. Summativ vurdering i formativ drakt – elevperspektiv på tilbakemelding fra heldagsprøver i norsk. ADNO [Internett]. 3. mars 2015 [sitert 4. august 2020];9(1):Art. 4, 21 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/1300