1.
Andersson-Bakken E, Bakken J. Forskere i norske avisers dekning av skole. ADNO [Internett]. 12. oktober 2015 [sitert 10. juli 2020];9(1):Art. 16, 19 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/2215