1.
Angelo E. Lærerutdannerens profesjonsforståelse En innfallsvinkel til å profesjonalisere lærerutdannerfeltet. ADNO [Internett]. 31. mars 2016 [sitert 18. august 2022];10(2):108-31. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/2354