1.
Maugesten M, Mellegård I. Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning-utvikling i kunnskapskulturen. ADNO [Internett]. 4. september 2015 [sitert 28. september 2022];9(1):Art. 13, 20 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/2369