1.
Brevik LM, Gunnulfsen AE. Differensiert undervisning for høytpresterende elever med stort læringspotensial. ADNO [Internett]. 15. april 2016 [sitert 19. januar 2021];10(2):212-34. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/2554