1.
Abrahamsen H, Syse I, Øydvin A. Utdanna skoleleiar – nye spenningar?. ADNO [Internett]. 8. november 2016 [sitert 19. januar 2021];10(4):201-17. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/2945