1.
Elstad E, Christophersen KA. Læreres mestringsforventninger til å undervise i teknologirike læringsomgivelser og deres opplevde utfordringer. ADNO [Internett]. 12. februar 2018 [sitert 16. januar 2021];12(1):Art. 4, 19, sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/3042