1.
Elstad E, Christophersen K-A. Læreres kollegiale hjelpsomhet med IKT i undervisning og deres forbedringsbestrebelser. ADNO [Internett]. 29. januar 2018 [sitert 19. januar 2021];12(1):Art. 2, 20, sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/3589