1.
Aas M, Helstad K, Vennebo KF. Når rektor stilles til ansvar: Krise eller gyllen mulighet? Om resultatstyring i rektorutdanningen. ADNO [Internett]. 24. november 2016 [sitert 24. mai 2022];10(4):146-65. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/3894