1.
Gjesdal AM, Skalle C, Eide L. Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk. ADNO [Internett]. 14. februar 2017 [sitert 4. august 2020];11(1):Art. 2, 21, sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/3915