1.
Hermansen H, Lorentzen M, Mausethagen S, Zlatanovic T. Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere. ADNO [Internett]. 13. april 2018 [sitert 16. januar 2021];12(1):Art. 8, 36, sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/4351