1.
Elstad E, Lejonberg E, Christophersen KA. Ungdomstrinn i utvikling: Hvilke faktorer påvirker læreres kollektive engasjement for å stimulere elevers skriftlige ferdigheter i skolefagene?. ADNO [Internett]. 5. september 2018 [sitert 9. desember 2021];12(3):Art. 1, 22 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/4689