1.
Lund I, Helgeland A, Kovac VB. På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv. ADNO [Internett]. 27. september 2017 [sitert 28. september 2022];11(3):Art. 5, 19, sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/4691