1.
Larsen AS, Brujordet MO, Ofte I, Torvatn AC. Arbeid med argumenterende tekst på 3. trinn. En delstudie fra prosjektet Innføring av sjangerpedagogikk i tre trondheimsskoler. ADNO [Internett]. 5. juni 2018 [sitert 19. januar 2021];12(1):Art. 9, 17, sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/4726