1.
Heimark GE. Fagdidaktikk og fremmedspråksdidaktikk. Et forsøk på å plassere 2. fremmedspråk i et fagdidaktisk perspektiv.1. ADNO [Internett]. 3. oktober 2007 [sitert 17. oktober 2021];1(1):15. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/4777