1.
Helleve I, Ulvik M, Smith K. «Det handler om å finne sin egen form» Læreres profesjonelle handlingsrom - hvordan det blir forstått og utnyttet. ADNO [Internett]. 18. januar 2018 [sitert 19. januar 2021];12(1):Art. 1, 22, sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/4794