1.
Tangen S, Nordahl Husebye B. Interessebasert kroppsøving. ADNOR [Internett]. 25. november 2019 [sitert 24. januar 2020];13(3):21 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/4812