1.
Håland A. Hvordan samtaler lærer og elever om modelltekster? Et bidrag til modelltekstdidaktikken. ADNO [Internett]. 6. mars 2018 [sitert 19. januar 2021];12(1):Art. 5, 19, sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/4820