1.
Føinum M. Veiledningssamtaler med nyutdannede lærere: Hvilke tema prioriteres?. ADNO [Internett]. 4. november 2018 [sitert 27. juni 2022];12(3):Art. 7, 24 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/4903