1.
Häggström M, Udén A. Praxisteori i kölvattnet av breddad rekrytering – scaffoldingmodell som stöd för att förstå sambandet mellan teoretiska perspektiv och praktisk verksamhet. ADNO [Internett]. 9. mars 2018 [sitert 27. januar 2021];12(1):Art. 6, 19, sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/5457