1.
Hatlevik IKR, Lejonberg E. Mentoroppfølging i lektorutdanningen: Hvordan oppfølging ved en mentor kan bidra til en god studiestart for lektorstudenter. ADNO [Internett]. 27. februar 2019 [sitert 7. desember 2022];13(1):Art. 2, 27 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/5485